WinPlan – Podélné profily kanalizace

Stručný popis ○ Nedostatky ○ Hodnocení


Projektování vodovodů a kanalizací se neobejde bez tvorby podélných profilů. Jsou důležitou součástí projektu a v případě větších staveb představují podstatnou, ne-li největší část projekční práce. Je tedy zřejmě, že jejich ruční zpracovávání nepřipadá v úvahu a je nutné sáhnout po vhodném nástroji.

Může jím být WINPLAN, systém programů pro projektování vodovodů a kanalizací vyvíjený firmou Sweco Hydroprojekt.

(Malá poznámka: web Jesyka je určen pro sdílení informací, nikoli pro obchod a marketing. Tento článek, stejně jako články o jiných programech, není propagací daného programu. Jde o nezávislý popis zkušeností z každodenní práce s ním.)

Systém WINPLAN je tvořen samostatnými moduly

  • HYDROnet,
  • Podélný profil vodovodu,
  • Kladečské schéma vodovodu,
  • Podélný profil kanalizace,
  • Prefabrikované kanalizační šachty
  • Podélný profil vodních toků.

Funkce modulů je patrná z jejich názvů, s výjimkou modulu HYDROnet. Ten je, podle popisu na stránkách programu, „určen pro zpracování komplexních vodohospodářských projektů stokových a vodovodních sítí, počínaje interaktivním návrhem sítě včetně objektů, zpracováním podélných profilů jednotlivých stok či řadů, tematických map, přes výpočet (stokových sítí) a posouzení (matematické modely) a až k tvorbě finálních mapových výstupů a tabulkových reportů.“

V tomto článku se zaměřím pouze na Podélné profily kanalizace (PPK).

Stručný popis

Většina programů podobného typu zpočátku vyžaduje od uživatele jisté úsilí. PPK není výjimkou. Uživatel se musí seznámit s jeho funkcemi a možnostmi a musí se s ním naučit pracovat. Zpočátku může PPK působit trochu chaoticky, jakmile si ale uživatel osvojí základní principy jeho fungování a ovládání, zjistí, že jsou logické a intuitivní.

PPK plně pokrývá všechny součásti tvorby podélných profilů.

Vkládání dat pomocí příslušných dialogů je rychlé, je možno využít i některé inteligentní funkce. Například kótu vtoku a odtoku je možno zadat buď nadmořskou výškou, nebo záporným číslem jako hloubku pod terénem.

Lom terénu lze snadno převést na šachtu. U šachty je možno zadat mnoho speciálních údajů: kótu poklopu, kótu dna, pravou a levou šířku. Šachtu je možno vykreslit silněji jako jiný objekt. Spodní úsek potrubí pod šachtou může být označen jako výtlak, program pak v tomto úseku neprovádí výpočet průtoků.

Do podélného profilu lze vkládat přípojky, křížení, souběhy a chráničky, s řadou různých nastavení.

Program má předdefinované různé druhy potrubí a uživatel má možnost přidávat vlastní podle potřeby. U potrubí stačí zadat součinitel potrubí a tvar profilu (kruh, vejce, tlama), PPK pak automaticky počítá kapacitní průtok a rychlost a po zadání přítoků (v šachtách nebo přípojkách) i návrhový průtok a rychlost. K dispozici jsou 3 metody výpočtu: Colebrook, Manning a Pavlovský.

V potrubí je možno zobrazit vypočtenou hladinu při daném průtoku a sklonu, takže je na první pohled patrné plnění potrubí. Případné překročení kapacitního průtoku je výrazně signalizováno.

S programem je možno pracovat ve 3 módech: Info – edit, Posun nivelety a Posun souběhu. Jak je patrné z názvu, v módu Posun nivelety lze posunovat niveletu potrubí, a to myší v místech lomů – šachet. PPK přitom interaktivně přepočítává všechny údaje: výškové kóty, hloubky, sklon a průtokové údaje, takže uživatel má v každém okamžiku plný přehled o stavu návrhu.

K dispozici jsou užitečné funkce pro dodatečné úpravy (posun staničení, zadání sklonu v libovolném úseku), kontrolu zadání, výpočet kubatury výkopů,…

Funkce Nastavení výkresu umožňuje v plném rozsahu upravit vzhled výsledného podélného profilu a takto upravený profil uložit jako šablonu pro vytváření dalších profilů. Šablonu lze aplikovat i dodatečně na rozpracovaný profil.

Kromě ručního vytváření podélného profilu existuje i možnost importu vstupních dat v různých formátech (DXF, PLG, LST a POL). Výsledný profil lze exportovat do DXF, textového souboru TXT nebo vektorové grafiky SVG.

Nemá cenu vypočítávat zde všechny možnosti PPK. Jak je vidět i z tohoto stručného přehledu, je jich opravdu hodně. Každému uživateli rozhodně doporučuji, aby si prošel nápovědu. PPK obsahuje řadu funkcí, které nejsou na první pohled patrné, ale dokážou velmi usnadnit nebo urychlit práci. O některých z nich plánuji v budoucnosti samostatný článek.

Nedostatky

Pokud jde o vyložené chyby, musím říct, že za dlouhou dobu používání jsem na žádnou nenarazil. Mohu mluvit pouze o některých nedostatcích vyplývajících z mého způsobu zapojení PPK do projekční práce.

Je to pro mě hlavně nemožnost hromadných úprav objektů v jednom podélném profilu a už vůbec ne ve více profilech současně. Veškeré změny je nutno provádět jednotlivě. Při větším rozsahu stavby může být provedení jakékoli změny, např. druhu potrubí, velmi zdlouhavé.

Podobně postrádám i možnost generování hromadných výpisů. Kromě kubatur výkopů nejde z profilů vypsat nic dalšího. Pro kontrolu i rozpočet by se hodil např. výpis navržených potrubí, druhů povrchů, křížení a podobně.

PPK má sice funkci pro kontrolu zadání, nelze ji ale nijak nastavit. Bylo by například velmi užitečné mít možnost předepsat minimální vzdálenost mezi potrubím pro různé druhy křížení a kontrolovat její dodržení.

Naštěstí existuje jedna obrovská výhoda PPK. Pro ukládání podélných profilů používá otevřený formát XML, což je standardní formát pro výměnu informací, který je podporován v mnoha programovacích jazycích. Není tedy problém vytvořit vlastní, na WINPLANU nezávislé nástroje pro hromadné operace s mnoha podélnými profily současně. Postupem času jsem si takové nástroje podle svých konkrétních potřeb vytvořil.

Stejně tak používám i vlastní nástroje pro import vstupních dat. Vestavěné formáty nepoužívám. I kdybych chtěl, v jinak poměrně obsažné nápovědě není popsáno, jak mají vstupní data vypadat, např. při exportu z CAD formátu DXF není vůbec uvedeno, co musí soubor DXF obsahovat a jak má být uspořádán.

Jako výstup z PPK používán export do DXF a následně do MicroStationu, hlavě ze dvou důvodů: kratší podélné profily tisknu na jednom výkrese vedle sebe, takže výstupy z PPK musím poskládat. Druhým důvodem je kooperace s ostatními projektanty, kteří PPK nepoužívají.

Export do DXF funguje bez problémů, pokud ovšem není třeba exportovat více podélných profilů současně. Funkce pro export je vestavěna přímo v binárním kódu programu a nelze ji nijak automatizovat. Nezbývá než postupovat soubor po souboru. Párkrát jsem jich takto převáděl několik set, byla to nekonečná, otravná práce.

Hodnocení

Program Podélný profil kanalizace je výborný nástroj pro tvorbu podélných profilů a rozhodně ho mohu doporučit.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s