O stránce Novinky Jesyka

Webové stránky Novinky Jesyka jsou publikačním prostorem aplikace Jesyka,  databázové aplikace, ve které jsou na jednom místě systematicky uspořádané katalogové informace pro projektování a výstavbu inženýrských sítí.

Jesyka je určena zejména pro projektanty a zhotovitele staveb inženýrských sítí. Jejím cílem je vytvořit moderní informační server o všem, co se týká jejich práce.

Jádrem Jesyka jsou informace o výrobcích dostupných na trhu a určených pro tento typ staveb. Dále to jsou informace o softwarových produktech a nástrojích buď přímo určených pro projektování inženýrských sítí nebo projektantům jinak nápomocných.

Všechny tyto informace jsou v Jesyka jednotně a systematicky uspořádány s důrazem na přehlednost,  jednoduchost a snadnou přístupnost z počítače i mobilu.

Vedle této systematické databáze informací nabízí aplikace Jesyka i volný publikační prostor, místo pro články a zprávy o všem, co souvisí s oblastí inženýrských staveb – tento web Novinky Jesyka. Výrobci produktů a autoři projekčního software zde mohou informovat o svém sortimentu a novinkách v něm, poskytovat rady a návody nebo například upozorňovat a zvát na akce, které pořádají. Publikační prostor je otevřen i pro všechny ostatní, může zde psát kdokoli, kdo má relevantní, užitečné nebo zajímavé informace z této oblasti.

Pokud máte zájem o zapojení do aplikace Jesyka nebo o publikování na webu Novinky Jesyka, pište prosím na tento e-mail:

info@jesyka.cz